Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sertifikaatit päivitetty

7.12.2023

Marraskuussa Joukalla suoritettiin ISO 9001 ja ISO 14001 -auditointi. Auditoinnin myötä meille on jälleen myönnetty päivitetyt sertifikaatit. Voimme iloisena todeta, että laatujärjestelmämme ja ympäristöjärjestelmämme täyttävät ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardin mukaiset vaatimukset. Sertifikaatit heijastavat sitoutumista jatkuvaan parantamiseen ja ympäristötietoisuuteen toiminnassamme.

ISO 9001:2015 on kansainvälisesti tunnustettu laatujärjestelmästandardi, tarjoaa perustan tehokkaille prosesseille ja asiakastyytyväisyydelle. Uusien päivitysten myötä painotetaan entistä enemmän prosessien optimointiin ja riskienhallintaan, mikä parantaa merkittävästi tuotannon tehokkuutta ja laatua.

ISO 14001:2015 taas keskittyy ympäristönhallintaan ja korostaa entistä enemmän kestävää kehitystä ja ympäristövaikutusten vähentämistä. Tämä ei ainoastaan paranna yrityksen vastuullisuutta, vaan myös vähentää kustannuksia esimerkiksi jätteenhallinnan ja energiankulutuksen optimoinnin kautta.

Näiden sertifikaattien päivitysten myötä Jouka osoittaa sitoutumisensa korkealaatuiseen tuotantoon ja ympäristövastuuseen. Sertifikaattien uudistukset auttavat meitä pysymään kilpailukykyisenä globaalilla markkinalla sekä edistämään kestävää kehitystä ja asiakastyytyväisyyttä.

Tutustu sertifikaatteihimme tästä linkistä.