Jouka kasvaa ja menestyy vastuullisten valintojen kautta

Olemme Joukassa sitoutuneet kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan.

Vastuullisuus tarkoittaa meille tahtotilaa toimia muiden vastuullisten yritysten ja ihmisten kanssa.

Tarjoamme venttiiliratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme valmistamaan laitteita, jotka toimivat vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja energiamuodoilla. Mittaamme ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti, jotta voimme kehittää sitä entistä vastuullisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Joukan toiminnan vastuullisuus perustuu kolmeen avaintekijään: ihmisiin, ympäristöön ja kestävään kasvuun.


Ympäristö

Jouka on sitoutunut vähentämään toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Käytämme ympäristöystävällisiä materiaaleja sekä kierrätämme tuotannosta syntyvän metallijätteen 100-prosenttisesti. 

Ihmiset

Työskentelemme sen eteen, että kehittyminen omassa työssä olisi mahdollista. Terve ja kannustava työkulttuuri ovat yrityksen menestymisen tärkein osa-alue. Siksi jokainen Joukan työntekijä ja yrityksen johto panostavat siihen päivittäin.  
Haluamme, että jokaisen työntekijän työympäristö on turvallinen ja asianmukainen.
Joukan työkulttuuri on osa vastuullisuuttamme. Työsuojelu on arvoissamme keskeisellä sijalla.

Kestävä kasvu

Yrityksen kehittäminen ja kasvaminen ovat meille tärkeitä asioita, mutta yhtä tärkeää on, että kasvu tapahtuu kestävyyden ja vastuullisuuden ehdoilla. Tiedostamme, että pitkän aikavälin menestyminen riippuu siitä, kuinka hyvin onnistumme kestävyyden ja vastuullisuuden toteuttamisessa.


Joukan kanssa toimit vastuullisesti

Kierrätämme kaiken käyttämämme metallin, paperin ja puun sekä pyrimme muovittomuuteen aina kun se on mahdollista. Siirryimme käyttämään tehtaamme lämmityksessä kaukolämpöä maakaasun sijaan keväällä 2022. Näin saamme pitkän aikavälin energiatoimittajan, joka on sitoutunut uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen.

Vastuullisuustoimenpiteemme tukevat myös asiakkaamme omia vastuullisuuspyrkimyksiä. Koska kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme vastuullisuuden ehdoilla, vähentää tämä myös asiakkaidemme riskejä vastuullisuuskysymyksissä.

Vastuullisuusstrategia ja tavoitteet

Joukan vastuullisuusstrategia perustuu tahtotilaan siitä, että kehitämme jatkuvasti liiketoimintaamme taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Kuten vastuullisuus Joukan päivittäisissä käytännön työtehtävissä ja valinnoissa, myös vastuullisuusstrategia on jaettu kolmeen avaintekijään.

  • Ihmiset
    Tavoite vuoteen 2030 mennessä: henkilöstön 100-prosenttinen sitoutuminen vastuullisuuteen on saavutettu.
  • Ympäristö
    Tavoite vuoteen 2030 mennessä: CO2-neutraalius (scope 1 ja scope 2) on saavutettu.
  • Kestävä kasvu
    Tavoite vuoteen 2030 mennessä: jokainen Indutrade-yhtiö edistää kestävää kehitystä.

Joukalle vastuullisuus tarkoittaa, että kaikki työntekijät ovat sitoutuneet vastuullisuuteen. Tavoite pitkällä aikavälillä on CO2 neutraali tuotanto. Asiakkaamme tavoitteet ovat myös meidän tavoitteita: haluamme tukea ja olla olennainen osa asiakkaidemme vastuullisuutta.


UN Global Compact

Joukan tuoteopas

Lisätietoja Joukan palloventtiileistä ja toimilaitteista sekä erilaisista käyttökohteista. Esitteestä löydät myös tekniset mitat.