Kuinka tyytyväisiä asiakkaamme ovat palveluumme? – Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

26.1.2024

Me Joukalla olemme sitoutuneet tarjoamaan korkeatasoista palvelua ja valmistamaan laadukkaita palloventtiileitä, jotka täyttävät asiakkaidemme tarpeet ja odotukset. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja palloventtiilien laadun takaamiseksi toteutimme vuoden 2023 lopussa kattavan asiakastyytyväisyyskyselyn. Tavoitteenamme oli hankkia kokonaiskuva asiakkaidemme tyytyväisyydestä tuotteisiimme ja palveluumme, sekä tunnistaa kehitysmahdollisuuksia asiakkuudenhoidossa ja liiketoiminnassamme.

Analysoimme huolellisesti asiakkailtamme saamamme palautteen. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, missä olemme onnistuneet ja missä on parantamisen varaa. Asiakkaidemme arvokas palaute ohjaa meitä palveluiden ja tuotteiden jatkuvassa kehittämisessä. Kiitämme lämpimästi jokaista kyselyyn vastannutta asiakastamme heidän ajastaan ja palautteestaan.

Joukan asiakastyytyväisyys ja suositeltavuus (NPS)

Kyselyymme vastasi 35 % asiakaskunnastamme, antaen meille kattavan kuvan asiakastyytyväisyydestä palloventtiileihimme ja palveluumme. Saamamme NPS-luku, 58, osoittaa, että asiakkaamme todennäköisesti suosittelisivat palloventtiilejämme ja palveluitamme muille. Vertailuna, teollisuusalan keskimääräinen NPS on 43.

Asiakaskokemus – CX-indeksin tulokset

Keskimääräinen CX-indeksimme on 8,54, mikä tarkoittaa, että asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä tarjoamaamme asiakaskokemukseen. Asiakkaamme arvostavat erityisesti luottamuksellista ilmapiiriämme ja palvelualttiuttamme. Tämä luo erinomaisen pohjan hyvälle yhteistyöllemme.

Kaavio. CX-indeksin väittämät ja tulokset. CX-indeksi mittaa sitä, kuinka tyytyväisiä asiakkaamme ovat olleet tarjoamaamme asiakaskokemukseen asteikolla 0 – 10.

Joukan toimitusvarmuus – Asiakkaiden odotusten ylittäminen

Asiakkaidemme odotukset keskittyvät vahvasti toimitusvarmuuteen, jossa 85 % asiakkaistamme pitää sitä tärkeimpänä. Olemme Joukalla ketteränä ja joustavana toimittajana onnistuneet vastaamaan näihin odotuksiin. CX-indeksissä toimitusvarmuutemme sai arvon 8,63.

Tulemme panostamaan toimitusvarmuuteen erityisen paljon jatkossakin. Muun muassa uuden ERP-järjestelmämme myötä tuotantoprosessimme tehostuvat ja saamme tarkempaa tietoa tuotantoprosesseistamme, jolloin voimme varmistaa toimintavarmuutemme entistä paremmalle tasolla nyt ja tulevaisuudessa.

Viestinnän ja asiakastyön Kehittäminen

Vaikka olemme saavuttaneet monia onnistumisia, tiedostamme myös kehittämistarpeemme. Me Joukalla pyrimme kehittämään jatkuvasti tuotteitamme ja palveluamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Tulosten perusteella koemme, ettemme ole tehokkaasti tavoittaneet kaikkia asiakkaitamme, joten yksi merkittävin alue missä voimme parantaa on viestintämme. Olemmekin jo ryhtyneet toimenpiteisiin viestintämme tehostamiseksi sekä läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Panostamme jatkossa entistä enemmän aktiiviseen asiakastyöhön ja viestintään. Tavoitteenamme on viestiä selkeästi ja aktiivisesti asiakkaillemme tärkeistä asioista uutiskirjeissämme ja verkkosivuillamme.

Haluatko kuulla kuulla ajankohtaisista asioistamme ensimmäisten joukossa? Voit tilata uutiskirjeemme tästä -linkistä.

Loppusanat – Kiitos asiakkaillemme

Kiitos jokaiselle asiakkaallemme, jotka osallistuivat kyselyymme. Palautteenne avulla voimme kehittää Jouka palloventtiileitä ja palveluitamme vastaamaan entistä paremmin odotuksianne. Hyvä vuoropuhelu Joukan ja asiakkaidemme välillä on varmasti tärkeintä yhteistyömme kehityksessä ja tulevaisuuden ratkaisuiden kehittämisessä, olemmehan täällä asiakkaitamme varten.

Yhteistyö terveisin,
Jouka Oy